Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đoàn Ngọc Phước
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 28/02/1982
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60