Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Thị Cẩm Phương
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 20/08/1985
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60