Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Anh Tuấn
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 12/03/1984
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60