Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Hải Yến
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 20/02/1993
Trình độ chuyên môn Cử nhân

, . : 60