Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Mai Trang
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 08/03/1977
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60