Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Diễn Hải
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 22/03/1988
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60