Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Huệ
Chức danh chính Thư viện viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 08/05/1984
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60