Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lương Thị Dịu
Chức danh chính Điều dưỡng
Thuộc bộ phận Trạm Y tế
Ngày sinh 01/08/1982
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60