Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Anh Tuấn
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 30/11/1963
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60