Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Hưởng
Chức danh chính Trạm trưởng
Thuộc bộ phận Trạm Y tế
Ngày sinh 30/08/1982
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60