Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức danh chính Bác sỹ
Thuộc bộ phận Trạm Y tế
Ngày sinh 24/09/1990
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60