Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Lệ
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 26/07/1987
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60