Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thắng
Chức danh chính Cán sự
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 21/08/1979
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60