Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức danh chính Phó Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 05/01/1977
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60