Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Tuấn Anh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 08/11/1995
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60