Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 18/11/1976

, . : 60