Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Bảo Ninh
Chức danh chính Cán sự
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 15/09/1991
Trình độ chuyên môn TC

, . : 60