Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Quang Hải
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 26/07/1978           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60