Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thanh phong
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 17/04/1991
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60