Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Hằng
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 20/05/1989
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60