Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Thu Thủy
Chức danh chính Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 07/11/1967
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60