Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thu Hà
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 20/04/1979
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60