Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Vũ Vân Anh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 12/07/1996
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ

, . : 60