Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thu Phương
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 14/12/1994
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60