Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Tạ Quang Nguyên
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 16/10/1971
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60