Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Hạnh Huyền
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 02/03/1996
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60