Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Mạnh Quyết
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 11/10/1987           Nơi sinh: Hòa Bình

, . : 60