Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Ngọc Minh
Chức danh chính Thư viện viên
Thuộc bộ phận Thư viện
Ngày sinh 20/05/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60