Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Ngọc Minh
Chức danh chính Thư viện viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 20/05/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60