Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Nhung
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 09/08/1988           Nơi sinh: Hải Dương
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60