Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Trọng Nghĩa
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 21/01/1983
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60