Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Ngọc Điệp
Chức danh chính Sĩ quan biệt phái
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 10/08/1966

, . : 60