Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Ngô Hải Thanh
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 13/10/1983
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60