Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Bách Khoa
Chức danh chính Tổng biên tập
Thuộc bộ phận Tạp chí Khoa học Thương mại
Ngày sinh 26/03/1950
Trình độ chuyên môn GS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60