Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức danh chính Trưởng ban trị sự
Thuộc bộ phận Tạp chí Khoa học Thương mại
Ngày sinh 09/01/1983
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60