Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Xuân Nga
Chức danh chính Cán sự
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 25/12/1985
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60