Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Huyền
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày sinh 21/09/1984
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60