Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Liên
Chức danh chính Thư viện viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 25/10/1979
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60