Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Công Nguyên
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 08/03/1982
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60