Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh chính Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 02/07/1971           Nơi sinh: Ninh Bình
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60