Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đắc Cường
Chức danh chính Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Văn thể
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 17/01/1961           Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60