Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Quang Trung
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 28/10/1980
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60