Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Hồng Phương
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 25/04/1977
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60