Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Thu Hương
Chức danh chính Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 13/08/1974
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60