Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Hữu Đức
Chức danh chính Bí thư Đảng ủy
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 23/02/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 19/07/1994
Địa chỉ email buihuuduc@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Đại học Thương Mại
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60