Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Văn Sơn
Chức danh chính Phó bí thư Đảng ủy
Chức danh kiêm nhiệm Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 25/12/1960
Trình độ chuyên môn GS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60