Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Văn Sự
Chức danh chính Ủy viên thường vụ
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Kinh tế - Luật
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 17/01/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 20/08/1997
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60