Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 02/07/1971           Nơi sinh: Ninh Bình
Ngày vào đảng 18/05/2002
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Trung cấp

, . : 60