Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 03/07/1971           Nơi sinh: Ninh Bình
Ngày vào đảng 01/05/2002
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60