Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng
Chức danh chính Phó Bí thư
Chức danh kiêm nhiệm Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 20/11/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 11/09/2007
Địa chỉ nhà riêng Khu đô thị Mandarin Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60