Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh chính Ủy viên thường vụ
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 25/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 24/04/2008
Địa chỉ email nhviet@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Khu đô thị Mandarin Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60