Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Minh
Chức danh chính Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 18/01/1961
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60